Regulamin karnetów

1.  Pojedynczy karnet jest ważny 30 dni.

2.  Wizyty, które zostały zakupione w ramach karnetu muszą zostać zrealizowane w ustalonym czasie (30 dni), po jego upływie karnet staje się nieważny.

3.  Jeżeli klient odwoła wizytę można przełożyć ją na inny wolny termin w kalendarzu fizjoterapeuty, nieprzekraczający daty upłynięcia ważności karnetu. Wizyty nie mogą być odrabiane po wygaśnięciu karnetu.

4.  Jeżeli wizyta zostanie odwołana z winy fizjoterapeuty, będzie ona nadrobiona w czasie obowiązywania karnetu (jeśli będzie taka możliwość) lub w najbliższym możliwym terminie po jego wygaśnięciu.

5.  Karnet jest opłacany przez klienta w całości z góry w dniu pierwszej wizyty z danego karnetu.