Miesięczne archiwum: luty 2018

Co widzi moje dziecko? Rozwój widzenia u dziecka cz.1

Pierwszy miesiąc życia:
• Na krótki czas potrafi aktywizować wzrok,
• W pierwszym dniu reaguje na światło,
• Odwraca głowę w kierunku źródła światła, 
• Reaguje na bodźce wzrokowe o wysokim kontraście (głównie czarno- białe, a także kolorowe: czerwone, żółte, zielone),
• Występuje odruch fiksacji (odruch, który ustawia plamkę na przedmiot budzący zainteresowanie wzrokowe), która początkowo jest ona jednooczna. Pod koniec pierwszego miesiąca pojawia się fiksacja naprzemienna – raz jedno, raz drugie oko,
• Częściej patrzy na obiekty poruszające się niż na obiekty statyczne,
• Reaguje na twarze (na krótko zatrzymuje spojrzenie na twarzy, bada wzrokowo twarz, ale zatrzymuje wzrok głównie na zewnętrznych cechach twarzy – linii włosów, brodzie).

Drugi miesiąc:
• Wpatruje się w źródła światła i jaskrawe kolory,
• Funkcjonują wszystkie receptory barw, maluch preferuje barwę żółtą i czerwoną,
• Początki fiksacji obuocznej,
• Śledzi poruszające się obiekty w linii pionowej i po okręgu,
• Kontakt wzrokowy z rodzicami, uśmiech.

Trzeci-piąty miesiąc:
• Fiksacja obuoczna, widzi obuocznie i przestrzennie,
• Sięga w kierunku wiszących przedmiotów i chwyta je, patrzy i sięga po różne przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki, patrzy na obiekty podczas sięgania i manipulacji nimi, rozpoznaje obiekty, które nadają się do chwycenia, przenosi zabawki do ust pod kontrolą wzroku,
• Bada własne ręce, ogląda ruchy placów,
• Rozwój orientacji słuchowej – zwraca głowę w stronę źródła dźwięku,
• Widzi barwy, spostrzega głębię i fiksuje wzrok na złożonych przedmiotach.

Piąty- siódmy miesiąc:
• Ostrość widzenia zbliża się do wartości uzyskiwanych przez dorosłych,
• Reaguje odmiennie na różne wyrazy twarzy, rozróżnia kształty, rozwija pamięć wzrokową,
• Reaguje na obiekty w całym polu widzenia, interesuje się nimi,
• Rozróżnia członków rodziny i obcych, z daleka widzi swoje zabawki.

Pozdrawiam
Martyna Jóźwiak
Twoja Rehabilitacja, Poznań


18 lutego 2018

Hipotonia w uszkodzeniach OUN

Co to jest?

Zmniejszona możliwość generowania odpowiedniej siły mięśniowej przeciwko sile grawitacji.

Czym jest spowodowana?
Zaburzeniami w obrębie móżdżku i drogi korowo-rdzeniowej.

Co jest podstawą terapii?
Jak każdej – bardzo dobra ocena. Pacjenci często kompensują hipotonię nadmiernym napięciem mięśni, aby móc wykonać ruch. Dlatego należy dokładnie przeanalizować napięcie poszczególnych mięśni.

Czego nie powinno się robić?
Nie rozciągać już osłabionych, wydłużonych mięśni.

Terapia:
-prawidłowe osiowe ustawienie stawów,
-kinesiology taping,
-kompresja,
-tzw. pomoc zewnętrzna,
-aktywność w małym zakresie ruchu, bez oporu i siły grawitacji,
-ruchy w zamkniętych łańcuchach, 
-wibracje, oklepywanie.

Osoby z zaburzeniami napięcia mięśniowego zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami w Poznaniu i Wrocławiu.

Sara 
Twoja Rehabilitacja


12 lutego 2018