Miesięczne archiwum: luty 2018

Co widzi moje dziecko? Rozwój widzenia u dziecka cz.1

Poniżej przedstawiamy, co widzą dzieci w pierwszych miesiącach życia.

Pierwszy miesiąc życia:

• Na krótki czas potrafi aktywizować wzrok,
• W pierwszym dniu reaguje na światło,
• Odwraca głowę w kierunku źródła światła,
• Reaguje na bodźce wzrokowe o wysokim kontraście (głównie czarno- białe, a także kolorowe: czerwone, żółte, zielone),
• Występuje odruch fiksacji (odruch, który ustawia plamkę na przedmiot budzący zainteresowanie wzrokowe), która początkowo jest ona jednooczna. Pod koniec pierwszego miesiąca pojawia się fiksacja naprzemienna – raz jedno, raz drugie oko,
• Częściej patrzy na obiekty poruszające się niż na obiekty statyczne,
• Reaguje na twarze (na krótko zatrzymuje spojrzenie na twarzy, bada wzrokowo twarz, ale zatrzymuje wzrok głównie na zewnętrznych cechach twarzy – linii włosów, brodzie).

Drugi miesiąc:

• Wpatruje się w źródła światła i jaskrawe kolory,
• Funkcjonują wszystkie receptory barw, maluch preferuje barwę żółtą i czerwoną,
• Początki fiksacji obuocznej,
• Śledzi poruszające się obiekty w linii pionowej i po okręgu,
• Kontakt wzrokowy z rodzicami, uśmiech.

Trzeci-piąty miesiąc:

• Fiksacja obuoczna, widzi obuocznie i przestrzennie,
• Sięga w kierunku wiszących przedmiotów i chwyta je, patrzy i sięga po różne przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki, patrzy na obiekty podczas sięgania i manipulacji nimi, rozpoznaje obiekty, które nadają się do chwycenia, przenosi zabawki do ust pod kontrolą wzroku,
• Bada własne ręce, ogląda ruchy placów,
• Rozwój orientacji słuchowej – zwraca głowę w stronę źródła dźwięku,
• Widzi barwy, spostrzega głębię i fiksuje wzrok na złożonych przedmiotach.

Piąty-siódmy miesiąc:

• Ostrość widzenia zbliża się do wartości uzyskiwanych przez dorosłych,
• Reaguje odmiennie na różne wyrazy twarzy, rozróżnia kształty, rozwija pamięć wzrokową,
• Reaguje na obiekty w całym polu widzenia, interesuje się nimi,
• Rozróżnia członków rodziny i obcych, z daleka widzi swoje zabawki.

Sprawdź: rehabilitacja niemowląt.

 
Autor:
Martyna Jóźwiak, Twoja Rehabilitacja Poznań.

18 lutego 2018

Hipotonia w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Co to jest hipotonia w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (OUN)?

Hipotonia w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (OUN), to zmniejszona możliwość generowania odpowiedniej siły mięśniowej przeciwko sile grawitacji.

Czym jest spowodowana hipotania?

Zaburzeniami w obrębie móżdżku i drogi korowo-rdzeniowej.

Co jest podstawą terapii hipotonii?

Jak każdej – bardzo dobra ocena. Pacjenci często kompensują hipotonię nadmiernym napięciem mięśni, aby móc wykonać ruch. Dlatego należy dokładnie przeanalizować napięcie poszczególnych mięśni.

Czego nie powinno się robić w terapii hipotonii?

Nie rozciągać już osłabionych, wydłużonych mięśni.

hipotonia

Terapia:

  • prawidłowe osiowe ustawienie stawów,
  • kinesiology taping,
  • kompresja,
  • tzw. pomoc zewnętrzna,
  • aktywność w małym zakresie ruchu, bez oporu i siły grawitacji,
  • ruchy w zamkniętych łańcuchach,
  • wibracje, oklepywanie.

Osoby z zaburzeniami napięcia mięśniowego zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami w centrum fizjoterapii pod Poznaniem.

Sprawdź: obniżone napięcie mięśniowe u dzieci i niemowląt – rehabilitacja / leczenie.

Autor:

Sara, Twoja Rehabilitacja.


12 lutego 2018