Miesięczne archiwum: marzec 2018

Podwichnięcie stawu barkowego u pacjentów po udarze

Objawy:
-ostry ból, w spoczynku lub/i w trakcie wykonywania ruchu
-zniekształcenie kończyny,
-obrzęk,
-zasinienie.

Typy:
-Dolne- głowa k. ramiennej przemieszcza się do dołu, częste u pacjentów w ostrej fazie, 
-Przednie- głowa k. ramiennej przemieszcza się w przód i w dół,
-Górne- głowa k. ramiennej zakleszcza się pomiędzy wyrostkiem barkowym a kruczym.
3. Przyczyny:
-Dolne- Nieprawidłowa pozycja łopatki, spastyczność, rozciągnięte więzadło kruczo-ramienne, 
-Przednie- Nadmiernie napięte mm piersiowe, nieprawidłowa postawa, ułożenie, nieprawidłowe podnoszenie ręki, 
-Górne- Hipertoniczność, 
3. Zasady leczenia:
-prawidłowe ustawienie łopatki i głowy k. ramiennej,
-praca nad poszczególnymi mm: wzmacnianie osłabionych i rozciąganie przykurczonych,
-praca w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, w małych zakresach ruchu,
-oklepywanie, kinesjology taping,
-ćwiczenia stabilizacji tułowia,
-pomoc zewnętrzna,
-temblaki, ortezy itp.

Osoby z problemem podwichnięcia w stawie barkowym zachęcamy do kontaktu z fizjoterapeutami z naszego poznańskiego oraz wrocławskiego zespołu, którzy zbadają przyczyny i je wyeliminują.

Sara
Twoja Rehabilitacja

 

16 marca 2018

Dlaczego niemowlę powinno leżeć na brzuchu?

Leżenie na brzuchu jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka. 
Wpływa na:
– wzmocnienie mięśni kręgosłupa, obręczy barkowej,
– prawidłowy rozwój stawów biodrowych (kończyny dolne w pozycji „żaby”), 
– kształtowanie reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo- ruchowej, zdolności manualnych dłoni, 
– osiągnięcie kolejnych umiejętności, takich jak: obracanie, pełzanie, raczkowanie
– usprawnianie pracy przewodu pokarmowego (ułatwia oddawanie gazów, zmniejsza kolki)
– prawidłowy kształt główki,
– zapobieganie wadom postawy,
– możliwość obserwowania i poznawania świata.

 

Dziecko powinniśmy kłaść na brzuchu, kiedy mamy możliwość jego obserwacji. Nie zaleca się kładzenie dziecka na brzuchu do spania. Nasze Maleństwa nie zawsze lubią tę pozycję, więc zastosujmy strategię „krócej, ale częściej”. Musimy dziecko przyzwyczaić do pozycji. Zacznijmy od kilku sekund, minut – stopniowo wydłużajmy czas w tej pozycji. 
Najlepiej położyć się koło niego, rozmawiając z nim, robiąc śmieszne miny. Połóżmy przed dzieckiem zabawki, książeczki kontrastowe.

Pozdrawiam
Martyna Jóźwiak
Twoja Rehabilitacja, Poznań


Kim jest wcześniak, cz.1

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że każde dziecko urodzone między 22 a 37 tygodniem ciąży określa się mianem dziecka urodzonego przedwcześnie (wcześniakiem). Z danych zebranych przez
Instytut Matki i Dziecka oraz GUS wynika, że w Polsce aż 6,7% porodów, to porody przedwczesne.
Z każdym rokiem przeżywalność dzieci urodzonych przed czasem rośnie, związane jest to przede wszystkim z rozwojem metod, które pozwalają na dokładniejszy monitoring płodu, a także rozwojem samych technik, które diagnozują i leczą dolegliwości wcześniaków.
Od pierwszych dni swojego życia dzieci urodzone przedwcześnie muszą zmierzyć się z takimi problemami jak zaburzenie czynności fizjologicznych, częste hospitalizacje czy opóźniania rozwojowe.

Około 25% wcześniaków boryka się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, oraz częściej narażone są na uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego, co może prowadzić do mózgowego porażenia dziecięcego.
Biorąc pod uwagę powyższe niebezpieczeństwa czyhające na dzieci urodzone przed czasem, niezwykle ważna jest prawidłowa opieka nad dzieckiem zarówno pod względem neonatologicznym jak i rehabilitacyjnym, aby zapewnić dziecku normalny rozwój i jak najszybsze wyrównanie się różnic między nim a dzieckiem urodzonym o czasie.
Obecnie jedną z wiodących metod rehabilitacyjnych dedykowaną najmłodszym jest rehabilitacja prowadzona w myśl koncepcji NDT – Bobath, która należy do metod neurorozwojowych bezpośrednio wpływających na rozwój dziecka. W przypadku terapii prowadzonej u dzieci urodzonych przedwcześnie tą metodą, zaletą NDT – Bobath jest możliwość dopasowania zajęć terapeutycznych do fizjologicznego rozkładu dnia dziecka, nie powoduje przyzwyczajania się dziecka do bodźca wykorzystywanego w czasie terapii, a także nie zaburza relacji między rodzicami a dzieckiem.
NDT –Bobath to także funkcja. W czasie terapii nie zależy nam na wymuszonych, „stereotypowych” ruchach. Chcemy dać dziecku możliwość poznawania świata, wykonywania swobodnych ruchów w prawidłowym wzorcu. Wrodzona ciekawość dziecka jest w czasie terapii naszym sprzymierzeńcem.
Bardzo ważne jest rozpoczęcie terapii u dziecka urodzonego przedwcześnie jak najszybciej, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przejścia patologicznej reakcji w nawykową.

Jeśli potrzebujecie pomocy w opiece oraz terapii Waszego Malucha, nasi fizjoterapeuci z Poznania zapewnią Wam kompleksowe wsparcie.

Pozdrawiam
Aleksandra Matych

 

3 marca 2018