Czym jest spastyczność?

1. To zaburzona kontrola czuciowo-ruchowa wynikająca z uszkodzenia górnego neuronu (mózgu lub/i rdzenia kręgowego), objawiająca się okresową lub stałą niedobrowolną aktywacją mięśni. Prościej mówiąc, osoba chora nie jest w stanie kontrolować prawidłowej pracy mięśniowej, ponieważ napięcie mięśniowe jest czasowo lub ciągle zwiększone.

2. Jakich schorzeń może być następstwem?
Udar mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo-mózgowe, urazy i choroby rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie dziecięce.

3. Jakie są jej objawy?
– opór przeciwko szybkiemu wydłużeniu i rozciąganiu mięśni
– tzw. objaw scyzorykowy – nagłe zmniejszenie oporu powyżej osiągnięcia pewnego progu
– może powodować mimowolne skurcze mięśni: spazmy lub skurcze kloniczne.

4. Jakie stosuje się leczenie?
– doustne leki rozluźniające
– leczenie operacyjne
– podawanie baklofenu bezpośrednio do kanału kręgowego, tzw. pompa baklofenowa
– zastrzyki domięśniowe z toksyny botulinowej.

5. Jaki stosować zabiegi fizykoterapeutyczne, aby zmniejszać spastyczność?
-elektroterapia
-zabiegi cieplne
-krioterapia.

6. Jak powinna wyglądać rehabilitacja?
Dzięki terapii ruchowej można zmniejszać spastyczność! 
– terapia ułożeniowa,
– ćwiczenia we właściwych pozycjach np. rotacja tułowia,
– ćwiczenia relaksacyjne,
– ćwiczenia ruchów selektywnych,
– rozluźnianie mięśni poprzez głęboki docisk,
– ćwiczenia powinny być wykonywane powoli,
– tzw. techniki odruchowe.

Osoby, którym spastyczność utrudnia codzienne funkcjonowanie, zapraszamy do współpracy z wykwalifikowaną kadrą naszych fizjoterapeutów w Poznaniu i Wrocławiu.

Sara 
Twoja Rehabilitacja

Źródło:
Opara J. Rehabilitacja w neurologii.


24 kwietnia 2018