Blog

Czym jest spastyczność?

W tym artykule odpowiemy na pytanie, czym jest spastyczność.

1. Czym jest spastyczność?

Spastyczność to zaburzona kontrola czuciowo-ruchowa wynikająca z uszkodzenia górnego neuronu (mózgu lub/i rdzenia kręgowego), objawiająca się okresową lub stałą niedobrowolną aktywacją mięśni. Prościej mówiąc, osoba chora nie jest w stanie kontrolować prawidłowej pracy mięśniowej, ponieważ napięcie mięśniowe jest czasowo lub ciągle zwiększone.

2. Jakich schorzeń może być następstwem?

Udar mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo-mózgowe, urazy i choroby rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie dziecięce.

3. Jakie są jej objawy spastyczności?

 • opór przeciwko szybkiemu wydłużeniu i rozciąganiu mięśni
 • tzw. objaw scyzorykowy – nagłe zmniejszenie oporu powyżej osiągnięcia pewnego progu
 • może powodować mimowolne skurcze mięśni: spazmy lub skurcze kloniczne.

4. Jakie stosuje się leczenie?

 • doustne leki rozluźniające
 • leczenie operacyjne
 • podawanie baklofenu bezpośrednio do kanału kręgowego, tzw.
 • pompa baklofenowa
 • zastrzyki domięśniowe z toksyny botulinowej.

5. Jaki stosować zabiegi fizykoterapeutyczne, aby zmniejszać spastyczność?

 • elektroterapia
 • zabiegi cieplne
 • krioterapia.

6. Jak powinna wyglądać rehabilitacja?

Dzięki terapii ruchowej można zmniejszać spastyczność!
 • terapia ułożeniowa,
 • ćwiczenia we właściwych pozycjach np. rotacja tułowia,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • ćwiczenia ruchów selektywnych,
 • rozluźnianie mięśni poprzez głęboki docisk,
 • ćwiczenia powinny być wykonywane powoli,
 • tzw. techniki odruchowe.
Osoby, którym spastyczność utrudnia codzienne funkcjonowanie, zapraszamy do współpracy z wykwalifikowaną kadrą naszych fizjoterapeutów w Poznaniu. Sara Twoja Rehabilitacja Źródło: Opara J. Rehabilitacja w neurologii.

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz