Hipotonia w uszkodzeniach OUN

Co to jest?

Zmniejszona możliwość generowania odpowiedniej siły mięśniowej przeciwko sile grawitacji.

Czym jest spowodowana?
Zaburzeniami w obrębie móżdżku i drogi korowo-rdzeniowej.

Co jest podstawą terapii?
Jak każdej – bardzo dobra ocena. Pacjenci często kompensują hipotonię nadmiernym napięciem mięśni, aby móc wykonać ruch. Dlatego należy dokładnie przeanalizować napięcie poszczególnych mięśni.

Czego nie powinno się robić?
Nie rozciągać już osłabionych, wydłużonych mięśni.

Terapia:
-prawidłowe osiowe ustawienie stawów,
-kinesiology taping,
-kompresja,
-tzw. pomoc zewnętrzna,
-aktywność w małym zakresie ruchu, bez oporu i siły grawitacji,
-ruchy w zamkniętych łańcuchach, 
-wibracje, oklepywanie.

Osoby z zaburzeniami napięcia mięśniowego zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami w Poznaniu i Wrocławiu.

Sara 
Twoja Rehabilitacja


12 lutego 2018