Blog

Kim jest wcześniak, cz.1

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że każde dziecko urodzone między 22 a 37 tygodniem ciąży określa się mianem dziecka urodzonego przedwcześnie (wcześniakiem). Z danych zebranych przez Instytut Matki i Dziecka oraz GUS wynika, że w Polsce aż 6,7% porodów, to porody przedwczesne. Z każdym rokiem przeżywalność dzieci urodzonych przed czasem rośnie, związane jest to przede wszystkim z rozwojem metod, które pozwalają na dokładniejszy monitoring płodu, a także rozwojem samych technik, które diagnozują i leczą dolegliwości wcześniaków.
 
Od pierwszych dni swojego życia dzieci urodzone przedwcześnie muszą zmierzyć się z takimi problemami jak zaburzenie czynności fizjologicznych, częste hospitalizacje czy opóźniania rozwojowe. Około 25% wcześniaków boryka się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, oraz częściej narażone są na uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego, co może prowadzić do mózgowego porażenia dziecięcego.
 
Biorąc pod uwagę powyższe niebezpieczeństwa czyhające na dzieci urodzone przed czasem, niezwykle ważna jest prawidłowa opieka nad dzieckiem zarówno pod względem neonatologicznym jak i rehabilitacyjnym, aby zapewnić dziecku normalny rozwój i jak najszybsze wyrównanie się różnic między nim a dzieckiem urodzonym o czasie.
 
Obecnie jedną z wiodących metod rehabilitacji dzieci dedykowaną najmłodszym jest rehabilitacja prowadzona w myśl koncepcji NDT – Bobath, która należy do metod neurorozwojowych bezpośrednio wpływających na rozwój dziecka. W przypadku terapii prowadzonej u dzieci urodzonych przedwcześnie tą metodą, zaletą NDT – Bobath jest możliwość dopasowania zajęć terapeutycznych do fizjologicznego rozkładu dnia dziecka, nie powoduje przyzwyczajania się dziecka do bodźca wykorzystywanego w czasie terapii, a także nie zaburza relacji między rodzicami a dzieckiem. NDT – Bobath to także funkcja.
 
W czasie terapii nie zależy nam na wymuszonych, „stereotypowych” ruchach. Chcemy dać dziecku możliwość poznawania świata, wykonywania swobodnych ruchów w prawidłowym wzorcu. Wrodzona ciekawość dziecka jest w czasie terapii naszym sprzymierzeńcem. Bardzo ważne jest rozpoczęcie terapii u dziecka urodzonego przedwcześnie jak najszybciej, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przejścia patologicznej reakcji w nawykową.
 
Jeśli potrzebujecie pomocy w opiece oraz terapii Waszego Malucha, nasi fizjoterapeuci z Poznania zapewnią Wam kompleksowe wsparcie.
 
Autor: Aleksandra Matych
 

Dodaj komentarz