Podwichnięcie stawu barkowego u pacjentów po udarze

Objawy:
-ostry ból, w spoczynku lub/i w trakcie wykonywania ruchu
-zniekształcenie kończyny,
-obrzęk,
-zasinienie.

Typy:
-Dolne- głowa k. ramiennej przemieszcza się do dołu, częste u pacjentów w ostrej fazie, 
-Przednie- głowa k. ramiennej przemieszcza się w przód i w dół,
-Górne- głowa k. ramiennej zakleszcza się pomiędzy wyrostkiem barkowym a kruczym.
3. Przyczyny:
-Dolne- Nieprawidłowa pozycja łopatki, spastyczność, rozciągnięte więzadło kruczo-ramienne, 
-Przednie- Nadmiernie napięte mm piersiowe, nieprawidłowa postawa, ułożenie, nieprawidłowe podnoszenie ręki, 
-Górne- Hipertoniczność, 
3. Zasady leczenia:
-prawidłowe ustawienie łopatki i głowy k. ramiennej,
-praca nad poszczególnymi mm: wzmacnianie osłabionych i rozciąganie przykurczonych,
-praca w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, w małych zakresach ruchu,
-oklepywanie, kinesjology taping,
-ćwiczenia stabilizacji tułowia,
-pomoc zewnętrzna,
-temblaki, ortezy itp.

Osoby z problemem podwichnięcia w stawie barkowym zachęcamy do kontaktu z fizjoterapeutami z naszego poznańskiego oraz wrocławskiego zespołu, którzy zbadają przyczyny i je wyeliminują.

Sara
Twoja Rehabilitacja

 

16 marca 2018