Maria Wilczyńska

fizjoterapeuta NDT-Bobath i FITS

Fizjoterapeutka dziecięca z wieloletnim doświadczeniem. Zdobyła tytuł magistra fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na WSSE w Gdańsku.
Jest certyfikowanym terapeutą dziecięcym koncepcji NDT-Bobath i metody FITS. Specjalizuje się w rehabilitacji małych dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, uszkodzeniem ośrodkowego układ nerwowego oraz zespołami genetycznymi. Oprócz maluchów zajmuje się także dziećmi z wadami postawy i skoliozami. Posiada doświadczenie zarówno w diagnostyce, jak i terapii. Zdobyła je podczas pracy w szpitalu na oddziale rehabilitacji dziecięcej, poradni niemowlęcej, a ostatnio w przedszkolu dla dzieci z mózgowym porażeniem oraz sprzężoną niepełnosprawnością.
Pomoc każdemu pacjentowi jest dla niej wyzwaniem, którego z wielką przyjemnością się podejmuje. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach.

Umów wizytę