Centrum wiedzy, Metody fizjoterapii, Rehabilitacja neurologiczna

Metoda IBITA Bobath

Metoda skierowana jest dla pacjentów dorosłych, głównie po przebytych udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych, a także przy SM i chorobie Parkinsona oraz innych nieprawidłowościach, w wyniku których doszło do zaburzenia właściwej motoryki, funkcji i kontroli postawy z przyczyn neurologicznych.

IBITA Bobath skupia się przede wszystkim na:

  • wyhamowaniu nieprawidłowych aktywności i uzyskaniu właściwych, kontrolowanych ruchów selektywnych
  • normalizacji dystrybucji napięcia mięśniowego (zwłaszcza mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i właściwy wzorzec ruchowy)
  • nauczaniu motorycznym przy wykorzystaniu bodźców sensorycznych
  • usprawnianiu i zwiększaniu samodzielności pacjenta w aktywności dnia codziennego

Terapia podzielona jest zwykle na etapy, które są dostosowane do osiąganych postępów. Same ćwiczenia są skomponowane tak, aby jak najbardziej przystosować pacjenta do właściwego funkcjonowania na co dzień. Podczas zajęć terapeuta wykorzystuje specjalistyczne techniki oraz stymuluje ciało pacjenta poprzez dostarczenie odpowiednich bodźców. Fizjoterapeuta współpracuje również z rodziną pacjenta – tak, aby zaplanować wspólne strategie codziennych ćwiczeń. Najważniejszym, aczkolwiek dość ogólnym celem stawianym przez metodę IBITA Bobath jest osiągnięcie możliwie najlepszych, właściwych i prawidłowych funkcji w obrębie nieprawidłowości, do których doszło w wyniku zaburzenia neurologicznego.

Dodaj komentarz