Uraz czaszkowo-mózgowy

Urazy czaszkowo-mózgowe wywołane są bezpośrednimi lub pośrednimi uszkodzeniami głowy. Można je podzielić na: pierwotne (powstałe w chwili zadziałania siły) oraz wtórne (rozwijające się w trakcie procesów patologicznych, występujących w wyniku urazu, obrzęku, zakażenia), otwarte (kiedy dojdzie do przerwania ciągłości wszystkich powłok osłaniających mózg i kości czaszki, a przestrzeń wewnątrztwardówkowa ma kontakt ze środowiskiem zewnętrznym) oraz zamknięte (kiedy ciągłość powłok nie zostaje uszkodzona np. wstrząśnienie, stłuczenie mózgu).

Objawami wystąpienia urazu wewnątrzczaszkowego są: zaburzenia świadomości oceniane w piętnastopunktowej skali Glasgow, objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (niedowład, porażenie), wgłębienie kości sklepienia czaszki, nagła utrata przytomności, amnezja wsteczna (niepamięć pourazowa). Rezultatem urazu czaszkowo-mózgowego mogą być zmiany, ubytki, zaburzenia ruchowe lub psychiczne, zakłócenia w oddychaniu, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia mowy i artykulacji, trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu.

Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy:

WYŚLIJ

W pierwszym etapie choroby rehabilitacja sprowadza się do wykonywania lekkich ćwiczeń, u nieprzytomnego pacjenta są to ćwiczenia bierne, które zapobiegających zanikaniu mięśni i powstawaniu odleżyn oraz chronią przed powstawaniem niewydolności układu krążenia i oddechowego. Na kolejnych etapach, kiedy pacjent jest już przytomny, a złamanie zrośnięte można przejść do ćwiczeń czynnych nastawionych na zlikwidowanie skutków długotrwałego leżenia i unieruchomienia. Ważna jest szybka pionizacja ciała, nauka samoobsługi oraz w dalszym etapie chodzenia. Ostatni etap ma zadanie odbudowanie kondycji chorego, zbudowanie odpowiedniej siły mięśniowej, trenowanie równowagi i czucia głębokiego. Cały program rehabilitacji po urazie czaszkowo-mózgowym zmierza do całkowitego zniwelowania objawów choroby i usprawnienia pacjenta, jednak jego efekty w dużej mierze zależą od rozległości uszkodzenia.

Umów się na wizytę