Regulamin karnetów

 

  1. Pojedynczy karnet ważny jest 30 dni.
  2. Wizyty, które zostały zakupione w ramach karnetu muszą zostać zrealizowane w ustalonym czasie (30 dni), po jego upływie karnet staje się nieważny i nie ma możliwości jego realizacji.
  3. Jeżeli klient odwoła wizytę do 12 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem ma prawo przełożyć ją na inny wolny termin w kalendarzu fizjoterapeuty, nieprzekraczający daty upłynięcia ważności karnetu. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem skutkuje uznaniem wizyty za odbytą.
  4. Jeżeli wizyta zostanie odwołana z winy fizjoterapeuty, będzie ona nadrobiona w czasie obowiązywania karnetu (jeśli będzie taka możliwość) lub w najbliższym możliwym terminie po jego wygaśnięciu.
  5. W przypadku choroby bądź urlopu fizjoterapeuty zostanie wyznaczone zastępstwo innego fizjoterapeuty o podobnej specjalizacji i wizyty z obowiązującego karnetu będą realizowane z fizjoterapeutą zastępującym.
  6. Karnet jest opłacany przez klienta w całości z góry w dniu pierwszej wizyty z danego karnetu.
  7. Karnet nie podlega zwrotowi po jego zakupie i nie ma możliwości otrzymania zwrotu środków w formie pieniężnej za niewykorzystane wizyty. W szczególnych sytuacjach losowych istnieje możliwość wykorzystania pozostałych wizyt z karnetu przez inną osobę w terminie 60 dni od daty jego zakupu.