Regulamin wizyt

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów korzystających z usług Centrum Twoja Rehabilitacja.
  2. Umówienie wizyty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wizyt Centrum Twoja Rehabilitacja.
  3. Po rejestracji wizyty on-line i opłaceniu jej, klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków ze strony Centrum Twoja Rehabilitacja. Klientowi nie przysługuje również zwrot środków po odwołaniu wizyty.
  4. Klient ma możliwość odrobienia odwołanej wizyty w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej odwołania w wolnych terminach grafiku Centrum Twoja Rehabilitacja. 
  5. Odwołanie wizyty musi nastąpić najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin umówionej wizyty. W przypadku odwołania wizyty w dniu, w którym była ona zaplanowana bądź braku jej odwołania, klientowi nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć oraz otrzymania zwrotu wpłaconych środków za tę wizytę. Odwołanie należy zgłaszać telefonicznie rejestracji Centrum Twoja Rehabilitacja dzwoniąc pod numer telefonu 698 928 701 w godzinach pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, czyli 8:00-20:00 w dni robocze oraz 10:00-14:00 w soboty i niedziele. W przypadku odwoływania wizyty poza godzinami pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, klient jest zobowiązany napisać wiadomość SMS o odwołaniu pod numer telefonu 698 928 701.
  6. Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez Centrum Twoja Rehabilitacja, będzie ona nadrobiona w terminie do 14 dni kalendarzowych.