Rehabilitacja stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego o nieznanych jak dotąd przyczynach. W przebiegu stwardnienia rozsianego dochodzi do zapalnego uszkodzenia mieliny, która buduje osłonki włókien nerwowych, umożliwiając im skuteczne przesyłanie sygnałów. W wyniku tych uszkodzeń dochodzi do stopniowego upośledzenia przewodnictwa nerwowego z ośrodkowego układu nerwowego do jego części obwodowych, a tym samym do powstaniach takich zaburzeń jak problemy z kontrolą motoryczną mięśni, pojawienie się patologicznego napięcia, zaburzenia czucia, szybka męczliwość czy zaburzenia wzroku. Cechą charakterystyczną dla SM jest występowanie rzutów choroby – okresów, w których pojawia się nowy objaw, lub następuje zintensyfikowanie objawu już istniejącego. 

Przebieg choroby, objawy i rehabilitacja i leczenie zależna jest od postaci choroby. Wyróżniamy następujące postacie stwardnienia rozsianego: 

  • rzutowo-remisyjna,
  • wtórnie postępująca,
  • pierwotnie postępująca,
  • postępująco-nawracająca.

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym w naszej placówce polega przede wszystkim na możliwie największej poprawie sprawności ogólnej, zmniejszeniu męczliwości oraz pełnym wykorzystaniu Twojego potencjału do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym. 

W czasie wolnym od rzutu choroby terapeuci pomogą Ci pracować nad siłą mięśniową, wytrzymałością, równowagą i koordynacją wykorzystując do tego zindywidualizowaną formę treningu oraz pokażą Ci, jak dbać o swoją sprawność w domu. Jeżeli doświadczasz problemów z kontrolą motoryczną lub spastycznością, fizjoterapeuta korzystając z różnych metod i form terapii pomoże Ci poprawić ten stan. 

W przypadku wystąpienia charakterystycznego dla stwardnienia rozsianego rzutu, nasi specjaliści zdiagnozują występujące problemy funkcjonalne i wspólnie z Tobą pracować będą nad poprawą i kompensacją osłabionej funkcji.