Środki ostrożności

W naszym Centrum w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS COVID-19 oraz by sprostać jak najwyższym standardom, które w zaistniałej sytuacji obowiązują nas wszystkich, wprowadziliśmy następujące środki zaradcze:

  • Do użytku zostały włączone płyny dezynfekcyjne oraz mydła antybakteryjne; po wejściu do Centrum każda osoba proszona jest o zdezynfekowanie rąk płynem dostępnym w poczekalni.
  • Wszyscy proszeni są o noszenie maseczek; maseczki i rękawiczki jednorazowe dostępne są również w recepcji.
  • Do dyspozycji pacjentów oddajemy 2 poczekalnie, co umożliwia zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Z miejsc siedzących można skorzystać również na 1 piętrze, w celu zachowania bezpiecznej odległości.
  • Sprzęt, na którym pracuje nasz personel jest dezynfekowany po każdym pacjencie.
  • Na wizyty przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe.
  • Do Centrum mogą wchodzić wyłącznie osoby umówione na wizyty i ich opiekunowie.
  • Okrycia wierzchnie należy zostawić na wieszaku przy wejściu do Centrum.
  • Przed wizytą każdy klient będzie proszony o wypełnienie ankiety, której celem jest zmniejszenie ryzyka przenoszenia wirusa.
  • Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

Trzymajmy się zdrowo,

Zespół Twoja Rehabilitacja