Regulamin wizyt i karnetów Centrum Twoja Rehabilitacja

Regulamin wszystkich wizyt

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów korzystających z usług Centrum Twoja Rehabilitacja.
 2. Umówienie wizyty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wizyt Centrum Twoja Rehabilitacja.
 3. Jeśli odwołanie umówionej wizyty nastąpi najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin umówionej wizyty, to klient nie zostaje obarczony żadnymi kosztami.
 4. W przypadku odwołania wizyty w dniu, w którym była ona zaplanowana bądź braku jej odwołania, klient zostaje obciążony kosztami, jakie poniósłby za umówioną wizytę.
 5. W przypadku, jeśli klient nie odwoła wizyty bądź odwoła ją w dniu, w którym była ona zaplanowana, może umówić termin kolejnej wizyty po uiszczeniu opłaty za wizytę nieodwołaną w odpowiednim terminie. Wpłatę należy uiścić gotówką bądź poprzez płatność kartą w Centrum Twoja Rehabilitacją lub przelewem na konto bankowe: PKO B.P. 93 1020 4027 0000 1502 1553 4807.
 6. Odwołanie należy zgłaszać telefonicznie rejestracji Centrum Twoja Rehabilitacja dzwoniąc pod numer telefonu 698 928 701 w godzinach pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, czyli 8:00-20:00 w dni robocze oraz 10:00-14:00 w soboty i niedziele. W przypadku odwoływania wizyty poza godzinami pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, klient jest zobowiązany napisać wiadomość SMS o odwołaniu pod numer telefonu 698 928 701.
 7. Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez Centrum Twoja Rehabilitacja, będzie ona nadrobiona w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Regulamin wizyt rejestrowanych on-line

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów korzystających z usług Centrum Twoja Rehabilitacja.
 2. Umówienie wizyty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wizyt Centrum Twoja Rehabilitacja.
 3. Po rejestracji wizyty on-line i opłaceniu jej, klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków ze strony Centrum Twoja Rehabilitacja. Klientowi nie przysługuje również zwrot środków po odwołaniu wizyty.
 4. Klient ma możliwość odrobienia odwołanej wizyty w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej odwołania w wolnych terminach grafiku Centrum Twoja Rehabilitacja. 
 5. Odwołanie wizyty musi nastąpić najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin umówionej wizyty. W przypadku odwołania wizyty w dniu, w którym była ona zaplanowana bądź braku jej odwołania, klientowi nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć oraz otrzymania zwrotu wpłaconych środków za tę wizytę. Odwołanie należy zgłaszać telefonicznie rejestracji Centrum Twoja Rehabilitacja dzwoniąc pod numer telefonu 698 928 701 w godzinach pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, czyli 8:00-20:00 w dni robocze oraz 10:00-14:00 w soboty i niedziele. W przypadku odwoływania wizyty poza godzinami pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, klient jest zobowiązany napisać wiadomość SMS o odwołaniu pod numer telefonu 698 928 701.
 6. Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez Centrum Twoja Rehabilitacja, będzie ona nadrobiona w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Regulamin karnetów

 1. Regulamin dotyczy wszystkich klientów korzystających z usług w ramach zakupionych karnetów w Centrum Twoja Rehabilitacja.
 2. Pojedynczy karnet ważny jest 30 dni.
 3. Wizyty, które zostały zakupione w ramach karnetu muszą zostać zrealizowane w ustalonym czasie (30 dni), po jego upływie karnet staje się nieważny i nie ma możliwości jego realizacji.
 4. Odwołanie wizyty musi nastąpić najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym termin umówionej wizyty. W przypadku odwołania wizyty w dniu, w którym była ona zaplanowana bądź braku jej odwołania, klientowi nie przysługuje możliwość odrobienia zajęć oraz otrzymania zwrotu wpłaconych środków. Odwołanie należy zgłaszać telefonicznie rejestracji Centrum Twoja Rehabilitacja dzwoniąc pod numer telefonu 698 928 701 w godzinach pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, czyli 8:00-20:00 w dni robocze oraz 10:00-14:00 w soboty i niedziele. W przypadku odwoływania wizyty poza godzinami pracy Centrum Twoja Rehabilitacja, klient jest zobowiązany napisać wiadomość SMS o odwołaniu pod numer telefonu 698 928 701.
 5. Klient ma możliwość odrobienia odwołanej wizyty wczasie trwania ważności karnetu w wolnych terminach grafiku Centrum Twoja Rehabilitacja. 
 6. Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez Centrum Twoja Rehabilitacja, będzie ona nadrobiona w czasie trwania ważności karnetu (jeśli będzie taka możliwość) lub w najbliższym możliwym terminie po jego wygaśnięciu.
 7. W przypadku choroby bądź urlopu fizjoterapeuty zostanie wyznaczone zastępstwo innego fizjoterapeuty i wizyty z obowiązującego karnetu będą realizowane z fizjoterapeutą zastępującym. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu z powodu choroby bądź urlopu fizjoterapeuty.
 8. Karnet jest opłacany przez klienta w całości z góry najpóźniej w dniu pierwszej wizyty z danego karnetu.
 9. Karnet nie podlega zwrotowi po jego zakupie i nie ma możliwości otrzymania zwrotu środków w formie pieniężnej za niewykorzystane wizyty. W szczególnych sytuacjach losowych istnieje możliwość wykorzystania pozostałych wizyt z karnetu przez inną osobę w terminie 60 dni od daty jego zakupu.