Regulamin wizyt i karnetów Centrum Twoja Rehabilitacja

Regulamin Centrum Twoja Rehabilitacja

 

 1. Regulamin obowiązuje od 01.02.2023 r. dla wszystkich klientów korzystających z usług Centrum Twoja Rehabilitacja.
 2. Umówienie wizyty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wizyt Centrum Twoja Rehabilitacja.
 3. Jeśli odwołanie umówionej wizyty nastąpi do 24 godzin przed terminem umówionej wizyty, to klient nie zostaje obarczony żadnymi kosztami i ma możliwość odrobienia wizyty w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 4. W przypadku odwołania wizyty później niż 24 godziny przed terminem umówionej wizyty, w dniu, w którym była ona zaplanowana bądź braku jej odwołania, decyzja klienta uznana zostanie za odstąpienie od umowy i klient zostaje obarczony kosztami w wysokości 50% wartości wizyty, jako odstępne.
 5. Umówienie kolejnej wizyty przez klienta po wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt. 4. możliwe jest po uregulowaniu wartości odstępnego.
 6. Odwołanie wizyty należy zgłaszać telefonicznie rejestracji Centrum Twoja Rehabilitacja dzwoniąc pod numer telefonu +48 698 928 701 w godzinach 10:00 – 18:00 w dni robocze. Jeżeli klient odwołuje wizytę o innej porze, zobowiązany jest napisać wiadomość SMS o odwołaniu pod numer telefonu +48 698 928 701.
 7. Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez Centrum Twoja Rehabilitacja, będzie ona nadrobiona w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 8. W przypadku wizyt domowych odbywanych w odległości powyżej 5 km od siedziby Centrum Twoja Rehabilitacja, obowiązuje dodatkowa opłata za dojazd ustalana indywidualnie z rejestracją.
 9. Centrum Twoja Rehabilitacja zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia świadczenia usług klientowi, którego częste odwoływanie wizyt utrudnia organizację grafiku pracy Centrum.Regulamin karnetów
 10. Regulamin dotyczy wszystkich klientów korzystających z usług w ramach zakupionych karnetów w Centrum Twoja Rehabilitacja.
 11. Pojedynczy karnet ważny jest 30 dni.
 12. Opłata za karnet uiszczana jest w całości z góry najpóźniej w dniu pierwszej wizyty z tego karnetu.
 13. Jeśli odwołanie umówionej wizyty z karnetu nastąpi do 24 godzin przed terminem terminem umówionej wizyty, to klient nie zostaje obarczony żadnymi kosztami i ma możliwość odrobienia wizyty w czasie trwania ważności karnetu w wolnych terminach grafiku Centrum Twoja Rehabilitacja.
 14. W przypadku odwołania wizyty później niż 24 godziny przed umówionym terminem, w dniu, w którym była ona zaplanowana bądź braku jej odwołania, decyzja klienta uznana zostanie za odstąpienie od umowy, a należność za tę wizytę nie podlega zwrotowi, jako odstępne. Tym samym wizyta ta zostaje uznana za odbytą.
 15. Odwołanie wizyty należy zgłaszać telefonicznie rejestracji Centrum Twoja Rehabilitacja dzwoniąc pod numer telefonu +48 698 928 701 w godzinach 10:00 – 18:00 w dni robocze. Jeżeli klient odwołuje wizytę o innej porze, zobowiązany jest napisać wiadomość SMS o odwołaniu pod numer telefonu +48 698 928 701.
 16. W przypadku choroby bądź urlopu fizjoterapeuty prowadzącego, z którym realizowany jest zakupiony karnet, zostanie wyznaczone zastępstwo innego fizjoterapeuty i wizyty z obowiązującego karnetu będą realizowane z fizjoterapeutą zastępującym. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu z powodu choroby bądź urlopu fizjoterapeuty prowadzącego zakupiony karnet.
 17. W przypadku wizyt domowych odbywanych w odległości powyżej 5 km od siedziby Centrum Twoja Rehabilitacja, obowiązuje dodatkowa opłata za dojazd ustalana indywidualnie z rejestracją. W przypadku zakupu karnetu należy uiścić z góry opłatę za dojazd za wszystkie wizyty z zakupionego karnetu.
 18. Centrum Twoja Rehabilitacja zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia świadczenia usług klientowi, którego częste odwoływanie wizyt utrudnia organizację grafiku pracy Centrum.