Blog, Dofinansowania

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dowiedz się, jak z niego skorzystać

Skorzystaj z możliwości dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym

Czy myślałeś kiedyś o zwiększeniu swojej niezależności i komfortu życia jako osoba z niepełnosprawnością ruchową? Dobrą wiadomością jest, że istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. Pozwól, że przedstawię Ci, jak możesz uzyskać dostęp do tego wsparcia i jakie korzyści może ono przynieść w Twoim codziennym życiu.

Rozważając dofinansowanie: kluczowe informacje

Co to jest dofinansowanie?

Dofinansowanie to finansowe wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym ruchowo na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego wyposażonego w napęd elektryczny. Takie wózki, oprócz podstawowej funkcji mobilności, wyposażone są w akumulatory i silnik elektryczny, co umożliwia łatwe poruszanie się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu, wózek ten nie tylko ułatwia codzienne czynności i samoobsługę, ale również pozwala na aktywny udział w życiu społecznym, edukacji czy pracy zawodowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program "Aktywny samorząd" precyzuje, kto jest uprawniony do otrzymania pomocy:

 • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
 • Osoby w wieku do 18 lat, wieku aktywności zawodowej, zatrudnione lub uczące się.
 • Osoby, które na podstawie opinii eksperta PFRON mają szanse na uzyskanie zdolności do pracy lub kontynuowania nauki dzięki wsparciu z programu.
 • Osoby, dla których dysfunkcje uniemożliwiają samodzielne poruszanie się za pomocą wózka ręcznego.

Jest to szansa na znaczącą poprawę jakości życia, jednak warto pamiętać, że nie każdy automatycznie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia. Aby ubiegać się o dofinansowanie, konieczne jest spełnienie wszystkich, określonych kryteriów uczestnictwa w programie.

Co zyskujesz, decydując się na wózek z napędem elektrycznym?

Decyzja o przejściu na wózek inwalidzki z napędem elektrycznym może być kluczowym krokiem w kierunku zwiększenia Twojej mobilności i samodzielności. Umożliwia on łatwiejsze pokonywanie dłuższych dystansów bez wysiłku fizycznego, co jest szczególnie ważne dla osób z ograniczeniami siły mięśniowej lub wytrzymałości.

Pamiętaj, że dostęp do takich form wsparcia może znacząco wpłynąć na Twoje codzienne życie, otwierając przed Tobą nowe możliwości uczestnictwa w różnorodnych aspektach życia społecznego. Jeśli więc spełniasz kryteria, nie wahaj się ubiegać o dofinansowanie – może to być jeden z tych kroków, który zmieni Twoje życie na lepsze.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ POMOCY

Chciałbyś skorzystać z dofinansowania z zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w naszym sklepie? Nie ma problemu - przygotujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę, którą dołączysz do wniosku.

Kto może napotkać trudności?

Niespełnienie kryteriów programu

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z wymagań programu "Aktywny samorząd", mogą nie kwalifikować się do otrzymania wsparcia. Kryteria te są ustalone, aby zapewnić, że pomoc trafia do osób, które najbardziej jej potrzebują i mogą z niej skorzystać w najbardziej efektywny sposób.

Zaległości finansowe

Jeśli masz nieuregulowane zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub innej instytucji realizującej program, twoja szansa na uzyskanie dofinansowania zostanie zawieszona do czasu uregulowania zadłużenia. Ważne jest, by przed złożeniem wniosku sprawdzić i ewentualnie uregulować wszelkie zaległości.

Co musisz przygotować?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, konieczne jest przygotowanie i zgromadzenie szeregu dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu aplikacyjnego. Oto szczegółowy przewodnik po dokumentach, które będziesz potrzebować:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności – kluczowy dokument potwierdzający status niepełnosprawności Twojego lub Twojego dziecka. Jest to fundament Twojego wniosku, podkreślający potrzebę wsparcia.

 2. Akt urodzenia dziecka – wymagany, jeśli to dziecko jest beneficjentem zaplanowanego dofinansowania. Dokument ten jest niezbędny do potwierdzenia tożsamości i wieku dziecka.

 3. Dokument potwierdzający opiekę prawną – jeśli wnioskujesz w imieniu osoby, która znajduje się pod opieką prawną, musisz dostarczyć oficjalny dokument potwierdzający Twoje uprawnienia do działania w jej imieniu.

 4. Zaświadczenie lekarskie od specjalisty – dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia i potrzeb związanych z niepełnosprawnością, co pomoże w ocenie konieczności udzielenia wsparcia.

 5. Dwie niezależne oferty zakupu – należy przedłożyć oferty od dwóch różnych sprzedawców lub usługodawców, dotyczące wózka inwalidzkiego lub innego sprzętu, na który chcesz otrzymać dofinansowanie. Pozwoli to na ocenę rynkowych cen i wybór najbardziej korzystnej opcji.

 6. Opcjonalnie, zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny – jeśli dotyczy, takie zlecenie może być dodatkowym wsparciem Twojego wniosku, podkreślając specyfikę potrzebnego wyposażenia.

 7. Opcjonalnie, opinię eksperta – ekspertyza dotycząca dopasowania wnioskowanej pomocy do Twoich bieżących potrzeb może znacząco wzmacniać argumentację wniosku. Skierowanie do eksperta otrzymasz od realizatora programu po złożeniu wniosku.

 8. Opcjonalnie, dokument potwierdzający zatrudnienie lub wolontariat – dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale aktywnie uczestniczą w życiu zawodowym lub społecznym przez co najmniej 6 miesięcy.

Jak złożyć dokumenty?

 • W formie skanu – jeżeli aplikujesz elektronicznie przez system SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON), wszystkie dokumenty, z wyjątkiem oświadczeń, mogą być złożone w formie cyfrowej.

 • W formie kopii – przy składaniu wniosku w formie papierowej. Oryginały niektórych dokumentów, takich jak oświadczenia, mogą być wymagane do wglądu przez jednostkę udzielającą wsparcia.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, jednostka odpowiedzialna za udzielanie wsparcia może zażądać przedstawienia oryginałów niektórych dokumentów do weryfikacji. Dlatego ważne jest, aby mieć je pod ręką i być gotowym do ich okazania na żądanie.

Pamiętaj, że dokładność i kompletność złożonych dokumentów ma kluczowe znaczenie dla szybkości i skuteczności procesu oceny Twojego wniosku. Dlatego zaleca się dokładne przygotowanie i weryfikację zgromadzonych dokumentów przed ich złożeniem.

Wózek inwalidzki elektryczny Robooter E40

U Ciebie: 6. marca - 8. marca
12,490.00
Robooter E40 to zaawansowany składany elektryczny wózek inwalidzki, łączący wydajność z łatwością transportu, wyposażony w akumulator litowo-jonowy 20 Ah i inteligentne oprogramowanie z tempomatem. Idealny dla podróżujących, oferuje maksymalną wagę użytkownika 150 kg, zasięg 23 km i prędkość do 6 km/h, gwarantując komfort i bezpieczeństwo. TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

Wózek inwalidzki elektryczny Robooter X

U Ciebie: 1. kwietnia - 12. kwietnia
14,590.00
Elektryczny wózek inwalidzki Robooter X40 stanowi przełom w technologii mobilności dla osób niepełnosprawnych, łącząc innowacyjne rozwiązania z wygodą i bezpieczeństwem użytkowania. Jego zaawansowane funkcje, takie jak wydajny system tłumienia, ekologiczna bateria litowa, rewolucyjny system kół oraz łatwość transportowania, czynią go idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i komfortowego środka transportu. TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

Wózek inwalidzki elektryczny Robooter E60

U Ciebie: 1. kwietnia - 12. kwietnia
13,790.00
Elektryczny wózek inwalidzki Robooter E60 łączy w sobie nowoczesne technologie sprzętowe i oprogramowania z ergonomicznym designem oraz wydajnymi amortyzatorami, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących wsparcia w codziennej mobilności. Jego zaawansowane funkcje, takie jak kierunkowe koła omni, ergonomiczne siedzisko i oparcie oraz wydajna bateria litowa, zapewniają niezrównany komfort i niezawodność w różnych warunkach użytkowania. TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

Możliwości finansowania Twojego wózka inwalidzkiego

Kiedy rozważasz aplikowanie o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, ważne jest, abyś znał zakres finansowego wsparcia, jakie możesz otrzymać. Standardowo, kwota bazowa dofinansowania wynosi 17.600 zł, ale istnieje możliwość jej zwiększenia do maksymalnej sumy 27.500 zł, w zależności od zaleceń eksperta z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dodatkowo, program przewiduje refundację kosztów dojazdu na konsultacje z ekspertem PFRON, do kwoty 220 zł. To znaczy, że Twoje rzeczywiste koszty podróży mogą zostać pokryte, co minimalizuje obciążenia finansowe związane z procesem aplikacyjnym.

Warto zaznaczyć, że ostateczna decyzja o wysokości przyznanej kwoty leży w gestii realizatora programu. Kluczowe jest więc dokładne i przekonujące uzasadnienie Twojej potrzeby zakupu, które pomoże w uzyskaniu maksymalnego możliwego wsparcia. Nie zapominaj również, że wymagany jest Twój udział własny w finansowaniu, który musi wynosić co najmniej 10% całkowitej ceny brutto zakupu/usługi.

Częstotliwość skorzystania z pomocy

Program dofinansowania jest zaprojektowany z myślą o tym, aby pomoc była dostępna cyklicznie. Możesz ubiegać się o wsparcie co trzy lata, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymałeś poprzednie dofinansowanie. Jest to ważne, by zapewnić równy dostęp do pomocy dla jak największej liczby osób.

Jednakże, samorząd powiatowy ma możliwość skrócenia tego okresu w szczególnych okolicznościach. Jeżeli na przykład pogorszy się Twój stan zdrowia lub stan fizyczny do tego stopnia, że nie będziesz mógł korzystać już z posiadanych urządzeń dofinansowanych przez PFRON, możesz kwalifikować się do wcześniejszego wsparcia. Podobnie, w przypadku zdarzeń losowych, które spowodowały utratę lub zniszczenie sprzętu, a także dla uczących się osób, które wykażą, że zmiana etapu edukacji wymaga nowych rozwiązań technicznych, okres oczekiwania może zostać zredukowany.

Ta elastyczność w regulacjach ma na celu zapewnienie, że dofinansowanie jest dostępne dla tych, którzy znajdą się w nagłej potrzebie zmiany sprzętu lub technologii wspierającej ich niepełnosprawność, umożliwiając im kontynuację edukacji lub aktywności zawodowej na najwyższym możliwym poziomie.

Pamiętaj, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a Twoja sytuacja życiowa i potrzeby są dokładnie analizowane, aby zapewnić najbardziej odpowiednie wsparcie.

Przygotujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę

Chciałbyś skorzystać z dofinansowania z zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w naszym sklepie? Nie ma problemu - przygotujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę, którą dołączysz do wniosku.

Nie znalazłeś w naszym sklepie interesującego Cię sprzętu? Zapytaj nas - zastanowimy się, co możemy z tym zrobić. Mamy dostęp do wielu hurtowni i dystrybutorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *