Fizjoterapia zaburzeń czucia

W ciele człowieka znajduje się wiele receptorów, tj. struktur wyspecjalizowanych w odbieraniu określonych bodźców i przekazywaniu ich do centralnego układu nerwowego. W wyniku analizowania tych bodźców przez nasz mózg, jesteśmy zdolni do odczuwania takich doznań jak ciepło, zimno, uczucie nacisku, bólu, wibracji oraz położenia poszczególnych części ciała w przestrzeni.

Upraszczając, w zależności od rodzaju receptora, czucie możemy podzielić na:

  • czucie powierzchowne – dotyk, ucisk, ból, temperatura, odbierane przez mechano- i termoreceptory w skórze,
  • czucie głębokie – położenie części ciała i wibracje, odbierane przez receptory znajdujące się w torebkach stawowych i ścięgnach. 

Do zaburzeń czucia może dojść w przebiegu szeregu chorób i patologii, powodujących uszkodzenia receptorów, nerwów obwodowych lub ośrodków czuciowych mózgu, m.in. na skutek wypadku, udaru mózgu, polineuropatii, stwardnienia rozsianego, nowotworu czy cukrzycy. W zależności od miejsca i charakteru uszkodzenia, zaburzenia te dzielimy na przeczulicę (nadwrażliwość), niedoczulicę (osłabienie czucia) i parestezje (specyficzne odczucia pojawiające się bez konkretnego bodźca, takie jak uczucie mrowienia czy palenia).

Jeśli cierpisz na zaburzenia czucia powierzchownego, nasi terapeuci poprowadzą Cię przez terapię, mającą na celu przywrócenie prawidłowego czucia w zajętym obszarze. Wspólnie z terapeutą poznasz strategię terapii, ukierunkowanej na stopniowe oswajanie się z różnorodnymi bodźcami, tak aby pomóc zaadaptować się ciału do nowej sytuacji. 

W przypadku osłabienia czucia głębokiego, fizjoterapeuta zaznajomi Cię z ćwiczeniami mającymi na celu poprawę świadomości własnego ciała bez udziału wzroku. 

Pamiętaj, że rehabilitacja neurologiczna to proces długotrwały, wymagający od Ciebie wiele sumienności i zaangażowania.