Centrum wiedzy, Fizjoterapia dzieci, Fizjoterapia niemowląt, Metody fizjoterapii

Metoda NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath jest sposobem na usprawnienie i stymulację właściwego rozwoju niemowląt, małych oraz nieco starszych dzieci. Głównym założeniem tego sposobu rehabilitacji jest przygotowanie podopiecznego do samodzielnego funkcjonowania, zgodnie ze słowami jednego z jej założycieli – Karela Bobath: „My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”. NDT-Bobath jest jedną z metod, jakie stosują specjaliści, podczas fizjoterapii niemowląt oraz większych dzieci.

Terapia Bobath – kiedy ją stosować?

Metodę NDT-Bobath stosuje się w usprawnianiu dzieci zarówno z problemami neurologicznymi, jak i ortopedycznymi. Polecana jest między innymi u małych pacjentów, u których występują:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżone, podwyższone);
  • asymetria ciała, kręcz szyi;
  • MPD (mózgowe porażenie dziecięce);
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa;
  • zespoły genetyczne.

Ćwiczenia NDT-Bobath zalecane są także u dzieci, które urodziły się w wyniku porodu przedwczesnego lub takiego, w trakcie którego wystąpiły powikłania.

Metoda NDT-Bobath – jak wyglądają ćwiczenia?

W trakcie zajęć z dzieckiem fizjoterapeuta zwraca uwagę na ułożenie całego ciała małego pacjenta. Każdy ruch podopiecznego jest zaplanowany i nieprzypadkowy – terapeuta nadaje mu odpowiedni kierunek i w razie potrzeby stabilizuje. W miarę postępów rehabilitacji ćwiczenia są modyfikowane.

Sesje ze specjalistą mają na celu przede wszystkim wypracowanie właściwych lub jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych schematów ruchu, przy jednoczesnym hamowaniu tych nieprawidłowych. Wyrównywana jest również dystrybucja napięcia mięśniowego. Dziecko stymulowane jest do osiągania nowych umiejętności ruchowych i kontrolowania tych aktywności.

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath jest dla dziecka zupełnie nieinwazyjna – ćwiczenia nie zrobią mu krzywdy, nie są również bolesne i nieprzyjemne. Przez wielu pacjentów traktowane są jako zabawa. W proces terapeutyczny zaangażowani są opiekunowie dziecka – odpowiednio przeszkoleni są w stanie kontynuować ćwiczenia w domu (podczas codziennej pielęgnacji i zabawy), między sesjami z fizjoterapeutą. Wszystko dlatego, że najlepsze efekty metoda przynosi przy regularnym stosowaniu.

Zapraszamy do gabinetu fizjoterapeutów

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje pomocy fizjoterapeuty, zgłoś się do specjalistów, którzy do każdego przypadku podchodzą indywidualnie i zawsze dobierają odpowiedni sposób działania – może to być metoda NDT-Bobath lub inna z zakresu usług.

Dodaj komentarz