Metoda NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath jest sposobem na usprawnienie i stymulację właściwego rozwoju niemowląt, małych dzieci oraz dzieci starszych. Głównym założeniem tego sposobu rehabilitacji jest przygotowanie podopiecznego do samodzielnego funkcjonowania, zgodnie ze słowami jednego z jej założycieli – Karela Bobatha: „My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”. 

Metodę NDT-Bobath stosuje się w usprawnianiu dzieci zarówno z problemami neurologicznymi, jak i ortopedycznymi. Należą do nich m.in.:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżone, podwyższone)
  • asymetria ciała, kręcz szyi
  • poród przedwczesny bądź z powikłaniami
  • MPD (mózgowe porażenie dziecięce)
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • zespoły genetyczne

W trakcie zajęć z dzieckiem fizjoterapeuta zwraca uwagę na ułożenie całego ciała małego pacjenta. Każdy ruch podopiecznego jest zaplanowany i nieprzypadkowy – terapeuta nadaje mu odpowiedni kierunek i w razie potrzeby stabilizuje. W miarę postępów rehabilitacji ćwiczenia są modyfikowane.

Sesje ze specjalistą mają na celu przede wszystkim wypracowanie właściwych lub jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych schematów ruchu, przy jednoczesnym hamowaniu tych nieprawidłowych. Wyrównywana jest również dystrybucja napięcia mięśniowego. Dziecko stymulowane jest do osiągania nowych umiejętności ruchowych i kontrolowania tych aktywności.

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath jest dla dziecka zupełnie nieinwazyjna – ćwiczenia nie zrobią mu krzywdy, nie są również bolesne i nieprzyjemne. Przez wielu pacjentów traktowane są jako zabawa. W proces terapeutyczny zaangażowani są opiekunowie dziecka – odpowiednio przeszkoleni są w stanie kontynuować ćwiczenia w domu (podczas codziennej pielęgnacji i zabawy), między sesjami z fizjoterapeutą. Najlepsze bowiem efekty metoda przynosi przy regularnym stosowaniu.