Blog, Centrum wiedzy, Rehabilitacja neurologiczna

Zaburzenia percepcji

Percepcja: proces odbioru informacji

Percepcja to skomplikowany proces odbioru i interpretacji informacji, który umożliwia nam świadome doświadczanie otaczającego nas świata. Jest to kluczowy mechanizm, dzięki któremu możemy orientować się w przestrzeni i postrzegać różnorodne elementy naszego środowiska, na przykład rodzaj podłoża, po którym się poruszamy. Sprawna percepcja zależy od efektywnej współpracy obu półkul mózgowych.

Rola półkul mózgowych w percepcji

 • Lewa Półkula Mózgowa:
  • Odpowiada za mowę.
  • Skupia się na analitycznym myśleniu.
  • Jest odpowiedzialna za liczenie.
  • Reguluje postrzeganie czasu.
  • Zajmuje się procesami logicznymi.

Objawy uszkodzenia lewej półkuli

 • Afazja: zaburzenia mowy.
 • Apraksja: utrata zdolności do wykonywania nauczonych czynności.
 • Zespół pomijania.
 • Zespół odpychania.

Funkcje prawej półkuli mózgowej

 • Odpowiada za odbieranie kształtów.
 • Koncentruje się na syntezie.
 • Reguluje uwagę.
 • Zajmuje się ponadczasowością.
 • Skupia się na holistyce.

Objawy uszkodzenia prawej półkuli

 • Zespół pomijania.
 • Agnozja: brak zdolności do interpretacji bodźców.
 • Zespół odpychania.

Rozpoznawanie zaburzeń percepcji

Zaburzenia percepcji mogą objawiać się na różne sposoby, bez konieczności wykorzystania specjalistycznych sprzętów:

 • Pacjent nie wykonuje poleceń.
 • Pacjent mówi dużo i chaotycznie.
 • Brak motywacji pacjenta do terapii.
 • Pacjent może być agresywny, złośliwy i wulgarny.
 • Strach przed ruchem.
 • Zahacza i potrąca porażoną stroną o różne przedmioty.

Percepcja jest fundamentalnym aspektem ludzkiego doświadczenia, umożliwiającym nam interpretowanie i reagowanie na otaczające nas bodźce. Dla dorosłych, sprawna percepcja jest niezbędna nie tylko do codziennego funkcjonowania, ale również do utrzymania niezależności i jakości życia. Zaburzenia percepcji u osób dorosłych mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym uszkodzeń neurologicznych, chorób czy urazów, i mogą znacząco wpłynąć na ich zdolność do pracy, interakcji społecznych oraz samodzielności. Rozpoznanie i odpowiednie leczenie zaburzeń percepcyjnych jest kluczowe, aby umożliwić osobom dorosłym jak najlepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Dostosowanie środowiska, stosowanie odpowiednich terapii oraz wsparcie psychologiczne i społeczne mogą pomóc w zarządzaniu tymi zaburzeniami. Wczesne wykrywanie i interwencja są krytyczne w minimalizowaniu wpływu zaburzeń percepcji na życie codzienne, co podkreśla znaczenie świadomości i dostępu do specjalistycznej opieki.

Dodaj komentarz