Centrum wiedzy, Fizjoterapia dzieci, Fizjoterapia niemowląt

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – rehabilitacja, fizjoterapia

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to nieunikniona rehabilitacja, dlatego niezbędne jest dotarcie do specjalistów, którzy zapewnią dziecku odpowiednią opiekę. Internet daje dostęp do wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy profesjonalnie i w bezpieczny sposób pracują z najmłodszymi pacjentami. Pełni zrozumienia dla wyzwania, jakim jest dla rodziców i dzieci mózgowe porażenie dziecięce należy zapewnić rehabilitację, która ma na celu stymulację małych pacjentów do nowych umiejętności ruchowych, a tym samym poprawę komfortu życia.

Mózgowe porażenie dziecięce – przyczyny i objawy

Mózgowe porażenie dziecięce to szereg przewlekłych, niepostępujących objawów związanych z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego na jego bardzo wczesnym etapie rozwoju, dlatego właśnie niezbędna jest rehabilitacja. Jeszcze w łonie matki, w czasie porodu lub w okresie niemowlęcym dochodzi do zaburzeń układu nerwowego, a ich przyczynami mogą być: niedotlenienie płodu, niedokrwienie, niewłaściwe położenie płodu, infekcje, wcześniactwo, wady wrodzone, urazy, komplikacje w czasie porodu lub przebyte we wczesnym okresie niemowlęcym zapalenie opon mózgowych. Nie zawsze jednak można jednoznacznie wskazać bezpośredni czynnik odpowiedzialny za powstanie choroby.

Jak rozpoznać dziecięce porażenie mózgowe? Objawia się przede wszystkim niezdolnością do prawidłowego poruszania się, utrzymania równowagi i właściwej postawy ciała, co tłumaczy konieczność prowadzenia dziecięcych ćwiczeń. U niemowląt niepokojącymi objawami MPD mogą być:

  • kłopoty ze ssaniem, połykaniem i żuciem, 
  • asymetria, 
  • odginanie głowy do tyłu, 
  • zaciskanie piąstek, 
  • drżenia kończyn, 
  • nietolerancja pozycji na brzuchu (problemy z trzymaniem głowy, podpieraniem się na rękach). 

U starszych dzieci pojawiają się również takie objawy mózgowego porażenia dziecięcego jak napady padaczkowe, niepełnosprawność intelektualna, problemy ze wzrokiem i słuchem, zaburzenia mowy, skolioza, przykurcze stawów oraz nadpobudliwość psychoruchowa.

Mózgowe porażenie dziecięce – rehabilitacja

Mózgowe porażenie dziecięce wymaga dostosowanych indywidualnie metod rehabilitacji. Niezbędne jest jak najwcześniejsze wprowadzenie rehabilitacji ruchowej. Najczęściej zalecana jest metoda NDT Bobath oraz metoda Vojty. Stosuje się również metodę Medek, skafander kosmiczny, hipoterapię oraz rehabilitację w wodzie. Celem fizjoterapii w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego jest przede wszystkim poprawienie jakości życia, a także właściwe stymulowanie rozwoju psychofizycznego. Regularne ćwiczenia i rehabilitacja dzieci utrwalają w małym pacjencie schematy, które ułatwiają samodzielność w codziennych czynnościach oraz zapobiegają patologicznym zmianom w obrębie narządu ruchu. Warto zadbać o usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ponieważ wszystkim zależy na ich komforcie życia.

Dodaj komentarz