Centrum wiedzy, Fizjoterapia niemowląt

Okołoporodowe uszkodzenie mózgu

Okołoporodowe uszkodzenie mózgu (uraz ośrodkowego układu nerwowego) zaliczane jest do jednych z najczęściej występujących, a równocześnie najbardziej niebezpiecznych urazów występujących u małych dzieci.

Wśród nich wymienić można chociażby niedotlenienie okołoporodowe, a także wylewy śródczaszkowe. Stanowią one zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia dziecka. Mogą doprowadzić do łagodniejszych lub poważniejszych ograniczeń w rozwoju dziecka np. w ramach funkcji motorycznych czy rozwoju mowy; sprzyjają także wystąpieniu porażenia mózgowego, padaczki, nadpobudliwości itp.

Profesjonalni fizjoterapeuci oferują specjalistyczną pomoc także w przypadkach okołoporodowego uszkodzenia mózgu. Fizjoterapię niemowląt prowadzą wykwalifikowani specjaliści. Dzięki odpowiedniej terapii możliwe jest wsparcie rozwoju dziecka.

Dodaj komentarz