Rehabilitacja po złamaniu kręgosłupa

Kręgosłup człowieka składa się z 33-34 kręgów, między którymi znajdują się krążki międzykręgowe. Anatomicznie dzielimy go na 5 odcinków:

  • szyjny (7 kręgów),
  • piersiowy (12 kręgów),
  • lędźwiowy (5 kręgów),
  • krzyżowy (5 zrośniętych kręgów),
  • guziczny (4–5 zrośniętych kręgów).

Dzięki swojej budowie kręgosłup jest świetnie przystosowany do pełnienia niezwykle istotnych funkcji w naszym organizmie – stanowi swoiste rusztowanie całego ciała i miejsce przyczepu kości kończyn, amortyzuje wstrząsy, chroni narządy wewnętrzne, umożliwia utrzymanie równowagi i utrzymuje ciężar całego ciała. 

Pomimo tego, że kręgosłup jest niezwykle silną i zwartą anatomiczną strukturą, to w wyniku zadziałania odpowiednio dużej siły może dojść do złamania trzonu kręgu, jego łuku lub wyrostka kolczystego. Do najczęstszych przyczyn złamań kręgosłupa zaliczamy wypadki komunikacyjne i upadki z wysokości. Zdarzają się również sytuacje, w których kręgosłup ulega złamaniu pod wpływem niewielkiej siły zewnętrznej – mówimy wtedy o złamaniach patologicznych, w przebiegu, np. osteoporozy, nowotworu kości czy osteomalacji. 

Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja jest niezbędna w powrocie do zdrowia i sprawności po złamaniu kręgosłupa. Należy pamiętać, że jest to proces długotrwały, wymagający od Ciebie dużego zaangażowania i cierpliwości. Jeśli złamanie przebiegło bez utraty funkcji spowodowanych uszkodzeniem rdzenia kręgowego, w pierwszym etapie fizjoterapeuta korzystając z masażu i technik manualnych pomoże złagodzić Twój ból i zmniejszyć dyskomfort spowodowany unieruchomieniem. Z wykorzystaniem mobilizacji manualnej i mobilizacji z ruchem pomoże Ci odzyskać maksymalną ruchomość kręgosłupa. Następnie, wykorzystując szeroki wachlarz technik i ćwiczeń, doprowadzi do zwiększenia jego stabilności, stopniowej adaptacji do coraz większych obciążeń oraz wzmocnienia okolicznych mięśni, aby przygotować Cię do ponownego pełnego obciążania kręgosłupa w życiu codziennym.

Po przywróceniu pełnej funkcji, terapeuta wspólnie z Tobą zastanowi czy należy podjąć działania, które mogą przeciwdziałać takim urazom w przyszłości, np. wprowadzenie treningu zwiększającego gęstość kości w przypadku osteoporozy lub ćwiczeń na równowagę i koordynację, jeśli występuje duże ryzyko upadków. 

Może zdarzyć się, że w wyniku złamania kręgosłupa dojdzie do uszkodzenia rdzenia kręgowego, co może nieść za sobą utratę niektórych funkcji. Musisz pamiętać, że w takich przypadkach rehabilitacja jest niezwykle istotna i nie można z niej rezygnować. Odpowiednie techniki terapeutyczne połączone z Twoim zaangażowaniem dają szansę na przywrócenie części funkcji. W przypadku, w którym jest to niemożliwe, terapeuta pomoże Ci wypracować odpowiednie strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz rozwinąć najlepsze możliwe kompensacje utraconych funkcji.