Marta Król

Fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT-Bobath

Magister Marta Król to terapeutka metody NDT-Bobath, specjalistka fizjoterapii dziecięcej i absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Praca jest jej pasją, dlatego regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. To specjalista w zakresie neurorozwojowej diagnostyki i terapii niemowląt i dzieci starszych, kinesiology tapingu, terapeuta integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wadami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz dziećmi ze spektrum autyzmu. 

W prowadzonej przez siebie terapii stara się łączyć metody neurorozwojowe z elementami integracji sensorycznej.

Umów wizytę